Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục Danh mục thủ tục hành chính chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác; Đào tạo với nước ngoài; Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Số ký hiệu văn bản 2196/SGDDT-VP
Ngày ban hành 10/09/2021
Ngày hiệu lực 10/09/2021
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục Danh mục thủ tục hành chính chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác; Đào tạo với nước ngoài; Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Trần Thị Ngọc Châu
Tài liệu đính kèm 2196-SGDDT-VP_21.rar