Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
V/v đề xuất khen thưởng cá nhân, tập thể trong triển khai thực hiện tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021”
Số ký hiệu văn bản 2270/SGDDT-VP
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung V/v đề xuất khen thưởng cá nhân, tập thể trong triển khai thực hiện tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021”
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực giáo dục
Người ký duyệt Trần Thị Ngọc Châu
Tài liệu đính kèm 2270-SGDDT-VP_21.pdf