Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 2186/SGDĐT-GDTrHTX, ngày 05 tháng 11 năm 2019 V/v hướng dẫn kiểm tra học kì I, năm học 2019 - 2020

Kính gửi: 

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông;

- Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kì I đối với cấp trung học và GDTX như sau:

        I. Mục đích yêu cầu

        1. Thông qua công tác kiểm tra định kỳ để đánh giá thực chất về chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục, từ đó đề ra những giải pháp thích hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong các nhà trường.

        2. Kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức và phân loại được trình độ của học sinh. Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và có tính sư phạm; Phù hợp với chương trình, thời gian quy định của môn kiểm tra, vừa mang tính bao quát vừa thể hiện tư duy chiều sâu kiến thức.

        3. Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra học kì, tiến hành tổ chức kiểm tra theo đúng lịch và báo cáo kết quả về Sở GDĐT theo thời gian quy định.

        4. Đề ra theo chương trình mà Bộ đã ban hành đến hết tuần 17.

        5. Việc tổ chức in sao đề kiểm tra phải đảm bảo an toàn, bảo mật; công tác coi và chấm bài kiểm tra học kì I phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, chính xác, đúng quy chế.

II. Tổ chức thực hiện

1. Đối với cấp học THCS

Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020, các phòng GDĐT lập kế hoạch hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cho học sinh, học viên trên địa bàn, bảo đảm đề ra theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đảm bảo đủ 4 mức độ và các yêu cầu của đề kiểm tra học kì. Lưu ý kể từ năm học này các phòng GDĐT ra đề kiểm tra chung cho cả học sinh cấp THCS của các trung tâm GDTX trên địa bàn (có học sinh cấp THCS). Trong đó, lịch kiểm tra theo lịch chung toàn tỉnh từ ngày 16/12/2019 đến 21/12/2019.

2. Đối với cấp học THPT và GDTX

a) Sở GDĐT ra đề 03 môn Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh cho ba khối 10, 11 và 12 của các trường THPT và TT GDTX trong toàn tỉnh (kể cả học sinh lớp chuyên).

b) Thời gian làm bài

Ngữ văn và Toán: 90 phút;

Tiếng Anh: 50 phút (chung cho tất cả ba khối).

c) Hình thức:

- Môn Toán: Tự luận kết hợp với trắc nghiệm (Khối 10: trắc nghiệm 3,0 điểm, tự luận 7,0 điểm; Khối 11: trắc nghiệm 4,0 điểm, tự luận 6,0 điểm; Khối 12: trắc nghiệm 8,0 điểm, tự luận 2,0 điểm).

- Môn Ngữ văn: đề ra theo hình thức tự luận.

- Môn Tiếng Anh: Tự luận kết hợp trắc nghiệm (Khối 10, 11: trắc nghiệm 6,5 điểm, tự luận 3,5 điểm; Khối 12: trắc nghiệm 8,0 điểm, tự luận 2,0 điểm).

d) Thời gian tổ chức:

- Đối với các môn Sở GDĐT ra đề

Lịch kiểm tra cụ thể (tính từ lúc làm bài đến lúc hết giờ làm bài) như sau:

Ngày

Buổi

Môn

Khối

Thời điểm

Bắt đầu tính giờ

Thu bài

18/12/2019

Sáng

Ngữ Văn

11, 12

7 giờ 30

9 giờ 00

Chiều

Ngữ Văn

10

13 giờ 30

15 giờ 00

19/12/2019

Sáng

Tiếng Anh

11, 12

7 giờ 30

8 giờ 20

Chiều

Tiếng Anh

10

13 giờ 30

14 giờ 20

20/12/2019

Sáng

Trắc nghiệm Toán

11

7 giờ 30

8 giờ 05

Tự luận Toán

8 giờ 10

9 giờ 05

Trắc nghiệm Toán

12

7 giờ 30

8 giờ 40

Tự luận Toán

8 giờ 45

9 giờ 05

Chiều

Trắc nghiệm Toán

10

13 giờ 30

13 giờ 55

 

Tự luận Toán

14 giờ 00

15 giờ 05

* Lưu ý:

+ Đối với bộ môn Toán: Thời gian phát đề trắc nghiệm 5 phút trước khi tính giờ làm bài; Sau khi thu bài làm trắc nghiệm mới tiếp tục phát đề thi phần tự luận;

+ Đối với bộ môn Tiếng Anh học sinh làm bài trắc nghiệm và tự luận trên cùng đề thi.

Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên hoặc mỗi huyện/thị xã/thành phố cử đại diện về Sở GDĐT (tại phòng 506-GDTrHTX) nhận bộ đề gốc vào ngày 13/12/2019; Hướng dẫn chấm của các bộ môn, Sở GDĐT sẽ chuyển về eOffice của các đơn vị sau khi kết thúc thời gian làm bài kiểm tra của môn đó.

- Đối với các môn Sở GDĐT không ra đề: Các trường THPT và TT GDTX căn cứ vào đặc điểm tình hình nhà trường để lên kế hoạch kiểm tra học kì theo quy định, đảm bảo đề kiểm tra có phần tự luận ít nhất 20% tổng số điểm; thành lập các Ban ra đề, sao in đề và tổ chức coi kiểm tra và chấm bài đúng quy định. Lịch kiểm tra theo lịch chung toàn tỉnh từ ngày 17/12/2019 đến 21/12/2019.

Lưu ý đối với các TTGDTX:

- Đối với các môn Sở GDĐT không ra đề, các TT GDTX có thể liên hệ với các đơn vị trường THPT trên địa bàn ra đề kiểm tra cho đơn vị mình.

- Đối với các TTGDTX có học sinh cấp THCS, các trung tâm gửi số lượng học sinh theo từng khối lớp về phòng GDĐT tại địa phương (bằng văn bản) để được kiểm tra đề chung với phòng GDĐT. Đồng thời tổ chức thực hiện kiểm tra học kỳ đối với cấp THCS, các trung tâm thực hiện theo văn bản chỉ đạo của PGD. 

III. Về báo cáo

- Sau khi kiểm tra: Các đơn vị tiến hành tổ chức cho nhận xét, đánh giá đề kiểm tra theo từng câu (về nội dung, mức độ, ...); phân tích và nhận xét kết quả của học sinh (có biên bản).

- Các đơn vị nộp về Sở GDĐT theo quy định đường công văn và đồng thời gửi file mềm qua email theo địa chỉ: trunghocbrvt@gmail.com trước ngày 31/12/2019. Hồ sơ gồm:

+ Kết quả kiểm tra theo đề chung của Sở GDĐT (theo mẫu đính kèm).

+ Bản tổng hợp nhận xét đánh giá đề và kết quả kiểm tra theo từng môn của nhà trường.

+ Các biên bản nhận xét, đánh giá đề kiểm tra theo từng câu (về nội dung, mức độ, ...); phân tích và nhận xét kết quả của học sinh của các tổ chuyên môn.

+ Ma trận, các đề kiểm tra cùng hướng dẫn chấm các môn do các đơn vị tự ra đề (đóng thành tập).

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
File đính kèm: Download

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5