Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số: 2398/TB-SGDDT, ngày 06 tháng 12 năm 2019 Thông báo V/v nộp hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020

THÔNG BÁO SỐ 01

Về việc nộp hồ sơ đăng ký dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

học sinh trung học năm học 2019-2020

Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT–BGDĐT ngày 02/11/2012 về việc ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung cơ sở và trung học phổ thông; Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BGDĐT ngày 19/12/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT–BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 1898/SGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020;

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo nộp hồ sơ đăng ký Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ: trước 16g00 ngày 13/12/2019.

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng GDTrHTX (506) sở GDĐT số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa.

3. Hồ sơ nộp về Sở GDĐT

Mỗi đơn vị phòng GDĐT, trường THPT, TT GDTX nộp toàn bộ hồ sơ đăng ký của đơn vị mình, bao gồm:

a) Bảng đăng ký dự thi của toàn bộ đơn vị (có chữ ký lãnh đạo, đóng dấu).

(theo mẫu đính kèm)

b) Mỗi dự án dự thi gồm các hồ sơ sau:

- Phiếu đăng ký

+ Phiếu học sinh (Phiếu 1A) (bắt buộc);

+ Phiếu phê duyệt DA (Phiếu 1B) (bắt buộc);

+ Phiếu Người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1) (bắt buộc);

+ Đề cương nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu học sinh 1A) (bắt buộc);

+ Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có);

+ Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có);

+ Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có);

+ Phiếu dự án tiếp tục (nếu có);

+ Phiếu tham gia của con người (nếu có);

+ Phiếu cho phép thông tin (nếu có);

+ Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có);

+ Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có);

+ Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có);

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

+ Mỗi dự án nộp 8 quyển (đóng gáy) báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu theo đề cương chung của một báo cáo nghiên cứu khoa học theo mẫu Đề cương nghiên cứu kèm theo Phiếu học sinh 1A, không quá 15 trang đánh máy (kể cả phụ lục, tài liệu tham khảo); khổ A4 (trái 3cm, phải 2cm, trên 2cm, dưới 2cm; cách dòng đơn); kiểu chữ TimesNewRoman, cỡ chữ 14, in 2 mặt.

+ Lưu ý: Trên báo báo tóm tắt không ghi tên đơn vị, tên học sinh, tên người bảo trợ, tên người hướng dẫn khoa học; nội dung báo cáo không dẫn chứng đơn vị của học sinh tham gia dự thi.

+ Quy định màu bìa Báo cáo tóm tắt cho các nhóm lĩnh vực dự thi như sau.

STT

Lĩnh vực

Màu bìa

1

Phần mềm hệ thống

Xanh dương

Hệ thống nhúng

Rô bốt và máy thông minh

Vật lí và Thiên văn

Năng lượng: Vật lí

Khoa học Trái đất và Môi trường

Khoa học vật liệu

2

Hóa học

Hồng

Hóa sinh

Năng lượng: Hóa học

3

Khoa học động vật

Trắng

Y sinh và khoa học sức khoẻ

Sinh học tế bào và phân tử

Sinh học trên máy tính và Sinh -Tin

Y học chuyển dịch

Kĩ thuật Y Sinh

Khoa học Thực vật

Kĩ thuật môi trường

Vi Sinh

4

Khoa học xã hội và hành vi

Vàng

Kĩ thuật cơ khí

Những nội dung khác thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1898/SGDĐT-GDTrH ngày 25/9/2019 và Công văn số 2145/SGDĐT-GDTrHTX ngày 30/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình thực hiện triển khai, nếu có vướng mắc khó khăn liên hệ về Sở GDĐT, gặp Ông Vũ Tiến Hưng chuyên viên Phòng Giáo dục Trung học-điện thoại: 038.481.9811 để được hướng dẫn cụ thể./.

File đính kèm: Download

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5