Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 1836/SGDDT-TCCB, ngày 18 tháng 09 năm 2020 V/v thông báo thời hạn khóa dữ liệu năm học 2019-2020 và thời điểm cập nhật thông tin năm học 2020-2021, nhắc nhở Báo cáo định kỳ trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục “csdl.moet.gov.vn”

Công văn khẩn!

Kính gửi:

-   Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;

 -   Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Nuôi dạy trẻ Khuyết tật Bà Rịa, Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Hữu nghị, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (gọi chung là Đơn vị);

 

Thực hiện Công văn số 1874/BGDĐT-VP ngày 28/5/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020, trong đó thời hạn gửi báo cáo là trước ngày 31/8/2020 và hệ thống CSDL sẽ khóa nhập dữ liệu từ ngày 10/9/2020. Tuy nhiên, đến ngày 09/9/2020 vẫn còn một số Đơn vị chưa hoàn thành báo cáo kỳ cuối năm học các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (có danh sách kèm theo); Sở GD&ĐT kính đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1.    Để đảm bảo thời gian cho các tỉnh/thành phố phải tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cập nhật dữ liệu học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020, hệ thống CSDL Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lùi thời hạn khóa dữ liệu năm học 2019-2020 đến hết ngày 25/9/2020.

2.    Yêu cầu các phòng GD&ĐT, các Đơn vị nghiêm túc thực hiện triển khai đầy đủ các nội dung được ban hành tại Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa chỉ website http://csdl.moet.gov.vn/ (Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành);  Khẩn trương thực hiện việc cập nhật dữ liệu năm học 2019-2020 (kết quả thi lại, xét lên lớp của học sinh trong hè, kết quả thi tốt nghiệp THPT…) để hoàn thành báo cáo thống kê năm học 2019-2020 trước thời hạn khóa dữ liệu nêu trên (Thời hạn cuối để gửi báo cáo về Sở GD&ĐT là hết ngày 23/09/2020). Lưu ý việc chậm nộp báo cáo thống kê sẽ được xem xét khi đánh giá điểm thi đua hàng năm (Tiêu chí: Cập nhật dữ liệu đầy đủ, chính xác trên hệ thống báo cáo trực tuyến, thực hiện báo cáo thống kê theo quy định). 

3.    Hiện nay, hệ thống CSDL đang cập nhật, điều chỉnh một số thông tin thống kê chuẩn bị cho kỳ báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2020-2021 (bắt đầu triển khai từ ngày 30/9/2020). Bộ GD&ĐT sẽ có thông báo và hướng dẫn công tác báo cáo thống kê giáo dục đầu năm học 2020-2021 cụ thể trước ngày 30/9/2020 trên Trang chủ http://csdl.moet.gov.vn/

            Do vậy, Sở GDĐT đề nghị các cơ sở giáo dục gửi phê duyệt báo cáo thống kê đầu năm học 2020-2021 sau khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (việc chuyển dữ liệu sang năm học mới, cập nhật các thông tin hồ sơ hiện tại thực hiện như bình thường).

Thông tin liên hệ để được hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật: Thầy Phạm Ngọc Triều – Chuyên viên phòng TCCB Sở GD&ĐT -  ĐT: 0979 747 939 – Email: pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn;

Nhận được công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các Đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

File đính kèm: Download

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...