Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục & Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số: 2529/SGDDT-TCCB, ngày 08 tháng 12 năm 2020 V/v công bố công khai các trung tâm tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Kính gửi: 

- Trưởng phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố;

- Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 1838/QLCL-QLVBCC ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát, báo cáo tình hình tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo đến các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc, các đơn vị liên quan và nhân dân địa phương như sau:

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ có 03 Trung tâm ngoại ngữ, tin học được phép tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin.

1. Danh sách các trung tâm được Sở GDĐT cấp phép, gồm:

- Trung tâm Tin học & Ngoại ngữ Quốc tế Á châu: Số 34 Tôn Thất Tùng, Thị trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Chi nhánh 1 đặt tại số A7 Khu phố Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Quyết định cho phép tổ chức thi số 51/QĐ-SGDĐT ngày 17/01/2017; Quyết định cho phép tổ chức thi tại chi nhánh 1 số 513/QĐ-SGDĐT ngày 07/16/2018; Quyết định cho phép tiếp tục tổ chức thi số 254/QĐ-SGDĐT ngày 01/04/2019).

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Vũng Tàu: Số 565 Trương Công Định, Phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Quyết định cho phép tổ chức thi số 1026/QĐ-SGDĐT ngày 05/12/2016; Quyết định cho phép tiếp tục tổ chức thi số 73/QĐ-SGDĐT ngày 11/01/2019).

2. Danh sách Trung tâm ngoại ngữ, tin học do các Trường Đại học đóng trên địa bàn cấp phép, gồm:

- Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Tin học - Ngoại ngữ do trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu cấp phép, địa chỉ tại số 01 Trương Văn Bang, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

3. Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nếu có nhu cầu thành lập trung tâm sát hạch chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin phải lập hồ sơ và trình về Sở GDĐT để được thẩm định cấp phép nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ GDĐT, Bộ thông tin và Truyền thông về việc Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin;

4. Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tự ý liên kết với các Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các trường Đại học, Học viện … để tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin tại trung tâm khi chưa được Sở GDĐT cho phép là trái với quy định.

Bằng công văn này, Sở GDĐT thông báo đến các đơn vị được biết để triển khai và thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng ./.

(Đính kèm công văn 1838/QLCL-QLVBCC ngày 19/11/2020).

File đính kèm: Download

 

799 người đã bình chọn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin liên quan
1 2 3 4 5  ...